Op 1 januari 2015 werd het nieuwe zorgstelsel van kracht. De uitvoering hiervan ligt voor een belangrijk deel bij de gemeenten. Door onderzoek en actieve aanwezigheid in de sector verwerft ZorgpleinNoord actuele informatie over de (regionale) ontwikkelingen in zorg en welzijn in het gemeentelijke domein. Op ‘Gemeenten in Zorg en Welzijn’ presenteren wij deze kennis aan zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, beroepsonderwijs en andere regionale partners. Ook vindt u hier allerlei activiteiten voor duiding en debat.

Samen werken aan goede zorg en ondersteuning voor een ieder die dat nodig heeft in onze regio!

NIEUWS

Gemeenten sluiten aan bij ZorgpleinNoord

De-Wolden-Hoogeven-foto-marathonSteeds meer sociale taken van het Rijk zijn per 1 januari 2015 overgegaan naar de gemeenten. ‘Dat biedt goede kansen voor mensen in de zorg en welzijn om een carrièrestap te maken in de gemeente. En ook vice versa’, aldus Peter de Jonge HRM-adviseur van de samenwerkingsorganiatie De Wolden Hoogeveen.

‘Wij willen binnen de gemeente professionals binnenhalen met kennis en kunde. Ook juist vanuit bijvoorbeeld zorg en welzijn. Maar wij willen ook onze eigen mensen uit de gemeente de kans geven en stimuleren een kijkje te nemen in andermans keuken. Of hen de mogelijkheid te bieden hun carrière voort te zetten buiten de gemeente en bijvoorbeeld in een zorg en welzijnsorganisatie.’ Lees verder…

Inrichting van het sociaal domein in Groningen en Drenthe

Een nieuwe start of werken vanuit bestaande structuren

ZorgpleinNoord heeft in januari aan de hand van een telefonische enquête de inrichting van het sociaal domein door de gemeenten in Groningen en Drenthe in kaart gebracht. De resultaten van deze nulmeting vindt u in het onderstaande artikel.

Inrichting sociaal domein Groningen en Drenthe (pdf)

overzicht-gemeenten

In september en oktober 2015 heeft ZorgpleinNoord onderzoek gedaan naar de ervaringen van gemeenten in Groningen en Drenthe met de decentralisaties: hoe pakt het uit, wat levert het op? De resultaten zijn op het Noordelijk congres zorg, welzijn en gemeenten gepresenteerd. De resultaten van het vervolgonderzoek vindt in het onderstaande artikel.

Vervolgonderzoek sociaal domein Groningen en Drenthe okt 2015 (pdf)

Nieuws voor gemeenten

De vacaturesite van ZorgpleinNoord wordt door zorgprofessionals het meest geraadpleegd voor het vinden van een passende functie. Met jaarlijks ongeveer 3.000 vacatures en zo’n 7,5 miljoen pageviews is het succes op het werven van gekwalificeerd personeel zeer groot. Inmiddels hebben al verschillende gemeenten de weg naar de vacaturesite gevonden. Ook u kunt uw vacatures op de site van ZorgpleinNoord plaatsen.

Personeel werven via ZorgpleinNoord (pdf)

PUBLICATIES

Voorjaar 2016 studeerden Victoria Kamp en Medina Gasjimova, beide student aan de Hanzehogeschool Groningen, af bij ZorgpleinNoord. Victoria heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en succesfactoren bij het inzetten van de doelgroep uit de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Medina bracht in kaart welke knelpunten en succesfactoren kleine zorgaanbieders ervaren bij het werken in een coöperatie. Lees meer hierover in hun scripties.
De arbeidsmarktverkenning inventariseert de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en geeft inzicht in de effecten van de hervormingen van de langdurige zorg en ondersteuning en jeugdzorg op de noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Klik dan op onderstaande link om de publicatie te bekijken.

Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016 (PDF)

Een jaar decentraal; op naar 2016.

Onder begeleiding van Piet-Hein Peeters als dagvoorzitter en met Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en publicist), als keynote spreker, zijn donderdag 12 november in Zeegse kennis en ervaringen gedeeld. De aanwezigen waren bestuurders, directeuren, beleidsmakers en managers HR uit zorg, welzijn, gemeenten en onderwijs. Lees meer

TWITTER

LINKS

> ZorgpleinNoord

> ZorgpleinNoord > Overheidsbeleid

> In voor zorg

> Waarstaatjegemeente.nl